மன்னை முத்துக்குமார்
கண்சிவந்தால் மண்சிவக்கும் என்ற தமிழ் திரைப்படப் பாடல்-வைரமுத்துவின் இந்த உணர்வுப்பூர்வமான பாடல்வரிகளைக் கேளுங்கள்.

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA