மன்னை முத்துக்குமார்
உணர்வுகளைச் சொல்ல வசனங்கள் தேவையில்லை என்பதற்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டு இந்த கொரியன் படக்காட்சி.

Labels: 0 comments |
Reactions: 
மன்னை முத்துக்குமார்

 ●
நம்மை நமக்கு அடையாளம் காட்டுவது
அவமானங்களும் நிராகரிப்புகளும் தான்.
 ●

Labels: 0 comments |
Reactions: