மன்னை முத்துக்குமார்


கண்களை  மூடி
காற்றில் மிதக்கச் செய்யும்
வித்தைக்கு பெயர்
முத்தம் !
*