மன்னை முத்துக்குமார்
இயக்குனர், ஒளி ஓவியர் திரு பாலுமகேந்திரா அவர்களின் அழியாத கோலங்கள்...;-)