மன்னை முத்துக்குமார்
முடியும் என்பது மூலதனம்.!
முடியாது என்பது கோழைதனம் !

Labels:
Reactions: