மன்னை முத்துக்குமார்
பறிபோன உரிமைகளை பிச்சையாக பெற முடியாது. தீர்மானங்கள் மூலமோ மன்றாடுவதன் மூலமோ நியாயங்கள் பிறக்காது. ஆடுகளைத் தான் கோயில்களின் முன் வெட்டுகிறார்களே ஒழிய சிங்கங்களை அல்ல. -அம்பேத்கர்.

பாபா சாகேப் பீமராவ் டாக்டர் அம்பேத்கர். திரைக்காவியம். தமிழில்
-
.
Labels:
Reactions: