மன்னை முத்துக்குமார்
கற்களை நேசிக்காதவன் கையில் இருக்கும் உளி உள்ளிருக்கும் சிற்பத்தை சிதைக்கும் !

# உழைப்பை நேசி.

Labels:
Reactions: