மன்னை முத்துக்குமார்
மெளனம்  :

இது வார்த்தைகளை கடந்தது,
மொழிகளைக் கடந்தது மட்டுமல்ல,
எண்ணங்களையும் கடந்தது.

Labels:
Reactions: